ชีวิตชาวศูนย์บริการวิชาการ

  ติดต่อ

  Four in One  

ชีวิตชาวศูนย์บริการวิชาการ

 Four in One วันนี้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน

 ชุดที่ ๑ นำทีม โดย รองสุรเชษฐ์ ประจำสถานีรบที่ สำนักงานที่ ม.ข

 ชุดที่ ๒ Mobile ออกไปรอรับ วิทยากร อาจารย์แม่สุนีย์ สินธุเดชะ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับจาก อุบลไปบรรยาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่มที่ ๓๒ ที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งต้องนั่งรถประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง

 ชุดที่ ๓ รองพัชรี ประจำสถานีรบ เคลื่อนที่ ที่โรงแรมพลอยพาเลซ  ที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดการสัมมนายุทธศาสตร์ฯ รุ่นที ๓๒ วันที่ ๒ โดยผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ๒๐๐ ท่าน จากที่แจ้งล่วงหน้า ๒๐๔ ท่าน และช่วงเย็น จะมีการจัดทำแผนของแต่ละฝ่ายหลังจากวันที่ ๑๙ ธันวาคม ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ จากสำนักงาน ก.พ มาบรรยาทำความเข้าใจในเรื่อง "สมรรถนะ" ตามแนวทางที่ ก.พ กำหนด และ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ระหว่าง ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ ทีมงานทำการทบทวน "แนวคิด และ แผนปฏิบัติการของศูนย์บริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ โดยนำข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ของปีการศึกษา ๒๕๔๗ และ ผลจากการดำเนินงานของ ปี งบประมาณ ๒๕๔๘ มาปรับ ปรุง และพัฒนา

 ชุดที่ ๔ ผมเอง และ ทีมงานเครือข่าย ก.พ จะออกเดินทางไปเยี่ยมสอบถามความเห็นและปรึกษาหารือกับ "ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร" ร่วมกับทีม "ที่ปรึกษาระบบราชการ จากสำนักงาน ก.พ" ซึ่งนำทีมโดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ ซึ่งเดินทางล่วงหน้าไปค้างคืนล่วงหน้ากับทีม ก.พ จาก กทม ล่วงหน้า

 เป็นการทำงาน Four in One และ ทีมงานจะมา "ลปรร" กิจกรรมเพื่อดูว่าเราทำงานได้ "ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลอย่างไร"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 10259, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #work#การทำงานเป็นทีม#team#productivity

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)