ชีวิตชาวศูนย์บริการวิชาการ

JJ
Four in One

ชีวิตชาวศูนย์บริการวิชาการ

 Four in One วันนี้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน

 ชุดที่ ๑ นำทีม โดย รองสุรเชษฐ์ ประจำสถานีรบที่ สำนักงานที่ ม.ข

 ชุดที่ ๒ Mobile ออกไปรอรับ วิทยากร อาจารย์แม่สุนีย์ สินธุเดชะ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับจาก อุบลไปบรรยาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่มที่ ๓๒ ที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งต้องนั่งรถประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง

 ชุดที่ ๓ รองพัชรี ประจำสถานีรบ เคลื่อนที่ ที่โรงแรมพลอยพาเลซ  ที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดการสัมมนายุทธศาสตร์ฯ รุ่นที ๓๒ วันที่ ๒ โดยผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ๒๐๐ ท่าน จากที่แจ้งล่วงหน้า ๒๐๔ ท่าน และช่วงเย็น จะมีการจัดทำแผนของแต่ละฝ่ายหลังจากวันที่ ๑๙ ธันวาคม ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ จากสำนักงาน ก.พ มาบรรยาทำความเข้าใจในเรื่อง "สมรรถนะ" ตามแนวทางที่ ก.พ กำหนด และ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ระหว่าง ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ ทีมงานทำการทบทวน "แนวคิด และ แผนปฏิบัติการของศูนย์บริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ โดยนำข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ของปีการศึกษา ๒๕๔๗ และ ผลจากการดำเนินงานของ ปี งบประมาณ ๒๕๔๘ มาปรับ ปรุง และพัฒนา

 ชุดที่ ๔ ผมเอง และ ทีมงานเครือข่าย ก.พ จะออกเดินทางไปเยี่ยมสอบถามความเห็นและปรึกษาหารือกับ "ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร" ร่วมกับทีม "ที่ปรึกษาระบบราชการ จากสำนักงาน ก.พ" ซึ่งนำทีมโดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ ซึ่งเดินทางล่วงหน้าไปค้างคืนล่วงหน้ากับทีม ก.พ จาก กทม ล่วงหน้า

 เป็นการทำงาน Four in One และ ทีมงานจะมา "ลปรร" กิจกรรมเพื่อดูว่าเราทำงานได้ "ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลอย่างไร"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#work#การทำงานเป็นทีม#team#productivity

หมายเลขบันทึก: 10259, เขียน: 21 Dec 2005 @ 06:44 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)