ขอส่ง ส.ค.ส. 2549 ให้กับชาว Gotoknow ด้วยปฏิทิน "แดจังกึม" เชิญ Download ได้เลยครับ...
http://gotoknow.org/file/aisune/Carlendar Daejanggeum.xls