บวชป่า : ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำน่าน

สิ่งสำคัญที่จะร่วมกันจารึกคือเป็นความร่วมมือของคนหลากหลายศาสนา ความเชื่อ และชนเผ่า นั่นคือ ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ชาวมุสลิม ชาวบ้านที่นับถือผี ทั้งชนพื้นราบ ลั๊วะ เมี่ยน ม้ง ขมุ มาร่วมแสดงเจตจำนงในการบวชป่าตามพิธีกรรมของตนเอง

            "บวช" แปลว่า การเว้น การบวชคน คือ การเว้นจากการทำความชั่ว ละทิ้งกิเลส อบายมุขทั้งปวง ดังนั้นการ บวชป่า จึงหมายถึง การละเว้นการตัดไม้ทำลายป่า

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้ว่าชาวน่านได้ร่วมกันแสดงพลังในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำน่าน โดยการจัด   พิธีการบวชป่า ขึ้นที่บ้านห้วยล้อม ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ ตามโครงการ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำน่าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” จังหวัดน่าน โดยความร่วมมือของจังหวัดน่าน จังหวัดทหารบกน่าน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มฮักเมืองน่าน ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน เครือข่ายป่าชุมชน และกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดน่าน สิ่งสำคัญที่จะร่วมกันจารึกคือเป็นความร่วมมือของคนหลากหลายศาสนา ความเชื่อ และชนเผ่า นั่นคือ ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ชาวมุสลิม ชาวบ้านที่นับถือผี ทั้งชนพื้นราบ ลั๊วะ เมี่ยน ม้ง ขมุ มาร่วมแสดงเจตจำนงในการบวชป่าตามพิธีกรรมของตนเอง

การบวชป่าเพื่อเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของคนในชุมชน ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความเชื่อด้านผี ก็จะทำพิธีดงเซ้ง  และพี่น้องชาวคริสต์ที่มีความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนมาจากของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้าง ก็จะทำพิธีสรรเสริญและนมัสการของคุณพระเจ้า และนี่เป็นความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรภาคประชาชนที่หลากหลายความเชื่อ หลากหลายวัฒนธรรมที่ต่างมีเป้าหมายร่วมกันนั่นคือ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่อยู่รอบข้างอันเป็นเสมือนฐานชีวิตของชุมชน ถึงแม้จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน แต่สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

(ขอขอบคุณ  ภาพถ่ายจากเสียงชาวน่าน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฮักเมืองน่าน

คำสำคัญ (Tags)#สิ่งแวดล้อม#บวชป่า

หมายเลขบันทึก: 102484, เขียน: 11 Jun 2007 @ 15:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)