ทำไหว แต่ทำไม่ทัน (ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ)

บันทึกของนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ

 ทุกวันนี้ผู้เขียนจะได้รับ mail เกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษซึ่งเป็นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกของผู้เขียนเอง ดูที่นี่นะครับ ส่งมาขอคำปรึกษา มาขอตัวอย่าง มีหลายท่านเลยที่ส่งโดยตรงมาที่ mail ผู้เขียน แรกๆๆก็ดีใจ  ต่อมาเป็นทุกข์มาก  ตอบใน mail ไม่ทัน  นอกจากนี้ยังมีใน gotoknow ของเราอีก  ดูตัวอย่างเฉพาะเดือน พฤษภาคม บางส่วนนะครับ ….  

พรรณี มุกดา
เมื่อ อา. 20 พฤษภาคม 2550 @ 15:03 [
266083]

ดิฉันรับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานฉบับสมบูรณ์สักหนึ่งเรื่องนะค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยส่งโครงงานวิชาภาษาอังกฤษมาให้หน่อยนะค่ะ ของระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ 

(อาจารย์ใจร้ายเล่นไม่ให้ mail จะให้ผมส่งไปไหนครับ ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ เหมือนสมัยก่อนไง มาอยู่ที่บ้านพ่อผู้ใหญ่ก่อนเลย ฮ่าๆๆๆ)

  

พิลาวัลย์ อยู่สุข
เมื่อ พ. 23 พฤษภาคม 2550 @ 14:25 [
268995]

เรียน    อาจารย์ที่เคารพ

อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กรุณาส่งมาให้ดูด้วยนะคะ  ขอบคุณมากคะ

  

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ พฤ. 24 พฤษภาคม 2550 @ 10:54 [
269754]

ฮือๆๆเล่นไม่ให้ที่อยู่ไว้แล้วผมจะส่งไปที่ไหนเนี่ย ฮือๆๆๆ มี mail ไหมครับ     

พิลาวัลย์ อยู่สุข
เมื่อ พฤ. 24 พฤษภาคม 2550 @ 11:20 [
269785]

ขอบคุณมากนะคะ   ตื่นเต้นลืมบอกที่อยู่เฉยเลย

ส่งมาที่  [email protected] นะคะ  ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคะ..

  

รุ่งนภา วาวงศ์มูล
เมื่อ ศ. 25 พฤษภาคม 2550 @ 15:46 [
271305]

เรียน คุณขจิต ฝอยทอง

        ดิฉันได้รับผิดชอบสอนวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ (English for project work) ระดับชั้นปวส.2 ค่ะ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์มาให้หน่อยจะได้ไหมคะ ยังไม่เคยสอนเลยค่ะ แต่ก็พยายามหารายละเอียด ดิฉันสนใจมากค่ะ ส่งมาที่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ เลขที่ 355 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 16:26 [
272340]
 • อาจารย์มี mail ไหมครับ
 • ถ้าส่งทาง mail จะสะดวกกว่า
 • อยากบอกอาจารย์ว่าโครงงานเกิดจากปัญหาของนักเรียนครับ
 • อยากให้สร้างโครงงานเองโดยโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองครับ

 

Miss Kris
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 17:02 [
272358]

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณและชื่นชมกับเนื้อหาสาระในเวบไซต์ของอาจารย์มาก  มีประโยชน์ต่อครูและนักเรียนที่สนใจมาก ๆเลยค่ะตอนนี้ดิฉันอยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม. 4 (วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน) นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนมาก ทั้งด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ ขอให้อาจารย์ช่วยบอกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นให้นักเรียนทำโครงงานเลยว่าควรทำอะไรก่อน-หลัง ทั้งนี้ให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานมาสัก 1 เรื่องนะคะ ดิฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยคะขอให้ส่งมาที่[email protected]

จากครูไทยในภาคใต้

 

บูรณิมา
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 17:15 [
272366]

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ ดิฉันสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้นที่ภาคเหนือ  ได้เข้ามาในเวปศึกษาข้อมูล ขอชื่นชมว่าเวปนี้มีประโยชน์ ต่อทั้งครู และนักเรียนมาก ดิฉันอยากรบกวนช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของของท้องถิ่นของจังหวัด หรือทำนองนี้ มาให้ได้ศึกษาดิฉันได้ศึกษา เพื่อที่จะได้นำไปใช้กับนักเรียนต่อไป ซัก 1 เรื่อง จักขอบพระคุณยิ่งคะ [email protected]

                                                   ครูภาคเหนือคะ

(อันนี้ครบทุกภาคหรือยังน่า ฮ่าๆๆๆๆๆ)  

 

 

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 21:07 [
272555]
 • ส่งให้ทั้งสองท่านแล้วครับ
 • อยากทราบชื่อท่านอาจารย์ โรงเรียนและจังหวัดจังเลยครับผม
 • ขอบคุณมากครับ ที่อาจารย์ Kris ไปอวยพรให้ด้วย
ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 21:28 [
272592]
 • อาจารย์บูรณิมา ครับ
 • mail อาจารย์ใช้ไม่ได้ครับผม
ศิริรัตน์ จันทร์สง
เมื่อ อา. 27 พฤษภาคม 2550 @ 10:38 [
273002]

เรียนอาจารย์ที่เคารพ ดิฉันสอนอยูระดับประถมศึกษาทั้งสองช่วงชั้น ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเวปนี้และ  อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ให้ได้ไหมคะ อยากได้ไว้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะจะเป็นพระคุณอย่างสูง [email protected]

ขอบคุณค่ะ

  

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ อา. 27 พฤษภาคม 2550 @ 11:24 [
273030]
 • ส่งให้แล้วครับ
 • ขอบคุณมากที่สนใจ
 • อยากทราบว่าอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหน
 • จังหวัดอะไรครับผม
ศิริรัตน์
เมื่อ จ. 28 พฤษภาคม 2550 @ 08:01 [
273746]

ได้รับแล้ว ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ดิฉันสอนอยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ

 

สุลาวัลย์
เมื่อ จ. 28 พฤษภาคม 2550 @ 20:23 [
275044]

เรียนอาจารย์ที่เคารพ          ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช่วงชั้นที่ได้สอนให้นักเรียนได้รู้จักการทำโครงงานภาษาอังกฤษ  แต่สอนโดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วมารวบรวมเอง  จึงอยากจะได้รายละเอียดขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการสอนโครงงานภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างโครงงานระดับ ม.3 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการสอนให้กับนักเรียน จักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง

         ขอบพระคุณค่ะ

 

sontaya
เมื่อ พ. 30 พฤษภาคม 2550 @ 17:21 [
277508]

ขอความกรุณาอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ดิฉันกำลัง    

มีหลายท่านที่ไม่ได้ให้ mail ไว้ แต่ให้ที่อยู่ ผู้เขียนก็ส่งไปรษณีย์ไปให้  ปรากฏว่า มากๆๆเข้า ก็แย่เหมือนกัน เดือน หนึ่ง ส่งไปรษณีย์ หลาย สิบครั้ง  จนน้าเจ้าหน้าที่ ถามว่า อาจารย์ส่งอะไร กันหนักหนา เลยอำว่าส่งของให้แฟน ฮ่าๆๆๆ(ค่าส่งหลายร้อยบาทต่อเดือน ว๊า แย่จังเลย)

  ถ้าเป็น mail จะส่งง่ายกว่า  ปกติ ถ้าสอนระดับใกล้เคียงกันก็ส่งที่เตรียมไปให้ได้เลย  แต่มามากๆๆเข้าก็ส่งไม่ทัน  ไม่ต้องทำอะไรกันพอดี  แต่ยังอยากช่วยอาจารย์ คุณครูทุกท่านอยู่ คุยกับน้องนิวจอมซนว่า  อย่างนั้นทำ link ดีกว่า ง่ายมาก  โถลืมไป เพราะคุณครู-อาจารย์ เล่น ขอตัวอย่างไม่ ค่อยเหมือน กัน  วันนี้เลยขอเอา ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษให้อาจารย์ทุกๆๆท่านที่สนใจ  ที่นี่ครับ

  ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ  

   หวังว่าเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ทุกๆๆท่านนะครับ  อยากให้อาจารย์และคุณครูคิดรูปแบบการทำงานของตนอง ให้เกิดจากปัญหาของนักเรียน นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการค้นคว้าข้อมูล ครับผม    

  ขอบพระคุณทุกๆๆท่านใน gotoknow ที่ทำให้ผู้เขียนมีกำลังใจ ได้ทำประโยชน์ให้แก่คุณครู อาจารย์ครับผม  ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blog

คำสำคัญ (Tags)#โครงงานภาษาอังกฤษ#ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก#ขจิต ฝอยทอง#ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ#ทำไหว แต่ทำไม่ทัน (ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ)

หมายเลขบันทึก: 100575, เขียน: 04 Jun 2007 @ 10:13 (), แก้ไข: 24 Nov 2013 @ 21:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 142, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

ถ้าทำไหว ก็เหลือเชื่อล่ะคะ

คนของประชาชน ขนาดนี้

เป็นกำลังใจให้พี่แบรด พริก ขาหญ่ายย ค่ะ

จ๊ากจัง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ คือหนูเรียนศึกษาผู้ใหญ่แล้วอาจารย์สั่งโครงงานงานภาษาอังกฤษ

คือหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก๋ไม่รู้จะทำหัวข้ออะไร..อาจารย์ช่วยแนะนำ และ ส่งตัวอย่างแนบไฟล์มาที่ [email protected]

ขอบคุณมากค่ะ

สิริพัชรสุดา เสนาพันธ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ดิฉันสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.1,2 และ 3 เป็นร.ร.ขยายโอกาส จึงอยากจะให้นักเรียนลองทำโครงงานภาษาอังกฤษดูบ้าง แบบง่ายๆ แต่ยังไม่รู้แนวทางและวิธีการ ที่สำคัญไม่รู้จะเลือกหัวข้อแบบไหน รบกวนอาจารย์แนะนำหัวข้อทำโครงงานแบบง่ายๆสำหรับนักเรียน ม.ต้น ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ปรัชญา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจราย์ผมอย่างได้โครงงานวิชาอังกฤษครับ กรุณาช่วยให้คำปรึกษาด้วยนะครับ ขอขอบคุณอาจราย์มา ณ โอกาส นี้

k noi
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อจ. ขา ขอ รูปแบบโครงงาน eng.ให้ลูกสาวนะค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ

k noi
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อจ.  ขอแบบโครงงาน แบบง่ายๆสำสรับเด็กมัธยมค่ะ ขอบคุ้ณค่ะ[email protected]

ปภิญญา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ตอนนี้ดิฉันปวดหัวมากๆๆ เลยค่ะ เพราะตอนนี้ที่โรงเรียนของดิฉันได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพราะโรงเรียนดิฉันได้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนพอเพียง แล้วคราวนี้พวกครูอย่างดิฉันต้องได้จัดทำโครงงานขึ้นมาคนละหนึ่งโครงงานโดยให้ประยุกต์เอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในโครงงาน แล้วทีนี้ดิฉันสอนภาษาอังกฤษ แต่ดิฉันยังคิดไม่ออกเลยว่า ดิฉันจะทำโครงงานภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เอาแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างไร เพราะยังไม่มีประสบการณ์เลย ยังไงอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงาน มาให้ดิฉัน สักโครงงาน จักขอบพระคุณยิ่ง ที่ [email protected] ขอบคุณค่ะ

หทัยรัตน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์...

ดิฉันสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พื้นฐานปานกลางค่ะ อยากได้ตัวอย่างโครงงานวิชาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ไปให้นักเรียนฝึกทักษะดู รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

[email protected]

ขอให้อาจารย์รวยๆ ... ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดิฉันเพิ่งผ่านมาเห็นเวปนี้ และมีความสนใจการทำโครงงานอย่างมาก โดยเฉพาะโครงงานภาษาอังกฤษ จึงขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างทำโครงการภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 จะเป็นพระคุณอย่างมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

Wendyred
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการทำโครงงานภาษาอังกฤษมากเลยเพราะครูยังไม่มีความชำนาญในการทำโครงงานภาษาอังกฤษคิดแล้วเด็กคงมีปัญหาแน่นอนเพราะครูยังขาดความรู้ความสามารถในการทำโครงงานช่วยด้วยคะขอบพระคุณอย่างสูงไว้ก่อนแล้วกันคะ

เขียนเมื่อ 
boky
IP: xxx.175.70.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันอยู่ต่างจังหวัดค่ะ ทำงานบริษัทเอกชน แต่ อบต.แถวบ้าน ได้จัดการเรียน กศน. ให้กับชุมชนค่ะ และดิฉันก็เข้าไปช่วยงานบ่อยครั้ง การสอนก็ค่อนข้างเรียบง่ายและเหมือนจะให้ผ่านไป ดิฉันอยากให้คนที่มาเรียนได้มีความรู้ที่แท้จริง อยากตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือกับเค้าในทางที่ถูกต้อง ตอนนี้ในหน่วยการเรียน มีการให้จัดทำ โครงงานภาษาอังกฤษ ซึ่งเท่าที่ดูตัวอย่างที่หยิบยืมมาจากที่อื่น ไม่ค่อยจะถูกต้องและไม่อยากให้ผู้เรียนทำตามแบบผิด ๆ จึงอยากรบกวนขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จากอาจารย์ด้วยน่ะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง จากวิทยาทานในครั้งนี้ด้วยนะคะ / Boky

boky
IP: xxx.175.70.173
เขียนเมื่อ 

มาฝาก e-mail ไว้น่ะค่ะ เผื่ออาจารย์จะส่งมาให้

[email protected]

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
ครูหนู
IP: xxx.174.126.90
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหนะค่ะ

ดิฉันขอตัวอย่างงานวิจัยภาษาอังกฤษของม.ต้นหน่อยได้มั้ยคะ?

ดิฉันได้ทิ้งเมลล์ไว้ให้แล้ว..รบกวนหน่อยนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ครูเล็ก
IP: xxx.24.10.119
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษและวิจัยภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 เรื่องใดก็ได้ 1 เรื่องค่ะ

ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

รชยา สร้อยวงค์
IP: xxx.7.230.86
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ช่วยบอกขอบข่ายการโครงงานภาษาอังกฤษม.ปลายหน่อยค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครูหนู ครูเล็ก คุณรชยา
 • โครงงานภาษาอังกฤษอังกฤษต้องเกิดจากปัญหาของนักเรียนเองครับ
 • ลองไปดูตัวอย่างที่นี่ครับ
 •  ดูที่นี่นะครับ
fc 602
IP: xxx.123.211.34
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

อาภากรณ์
IP: xxx.7.134.169
เขียนเมื่อ 

Give me Ehglish Project ,Mattayom1-3 ,

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • ถนัดแต่โครงงานสังคมศึกษาค่ะ
 • แวะทักทายแบบว่าคิดถึงค่ะ
 • เหนื่อยไหมคะ ต้องหาคนคอยนวดให้ค่ะ
 • ขอบคุณนะคะ
เบญจพร
IP: xxx.27.118.19
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันสอนอยูระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 -3 อยากสอนให้นักเรียนได้รู้จักการทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ รบกวนอาจารย์ช่วยบอกขั้นตอนที่ถูกต้องการทำโครงงาน และรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
ทิพวรรณ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันมีสิ่งที่จะรบกวนอาจารย์ให้ช่วยนะคะ ตอนนี้ดิฉันสอนภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ดิฉันอยากให้เด็กทำโครงงานนะคะ แต่ดิฉันยังไม่มีความรู้ในด้านนี้นะคะ อยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งโครงงานตัวอย่างเกียวกับเรื่องมาให้

ดิฉันให้เด็กทำ ปฎิทินการท่องเที่ยว โปสเตอร์ โบชัวว์ รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่

เพื่อเด็กไพร

ทิพวรรณ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ดิฉันสอนช่วงชั้นที่ 4 นะคะ

[email protected]

เพื่อเด็กไพร

Ning
IP: xxx.136.141.121
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ขจิต

รบกวนอาจารย์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานเช่น ความหมาย ,ขั้นตอนการทำโครงงาน , ประโยชน์ฯลฯ ที่เป็นภาษาอังกฤษ และข้อสอบเกี่ยวกับการทำโครงงานที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นข้อมูลในการทำ ขอบคุณอาจารย์มากคะ

หนิง

[email protected]

เขียนเมื่อ 
 • เรียนอาจารย์ทิพวรรณ
 • อาจารย์สอนที่ไหนครับ
 • จะได้แนะนำถูก
 • ขอบคุณคุณ Ning
 • ไปดูที่นี่ดีไหมครับ
 • http://gotoknow.org/blog/yahoo/16301
พลอยขวัญ
IP: xxx.172.105.0
เขียนเมื่อ 

ดิฉันขอรบกวนอาจารย์อาจารย์ช่วยส่งโครงงานภาษาอังกฤษให้สักหนึ่งเรื่องเพื่อดิฉันจะนำไปเป็นตัวอย่างแนวทางในการสอนเด็ก เป็นโครงงานช่วงชั้นที่3นะค่ะ/ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ

sa
IP: xxx.42.71.107
เขียนเมื่อ 

อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษแบบสมบูรณ์คะ ขอความกรุณาส่งมาให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขวัญจิรา ครูดอย
IP: xxx.149.24.161
เขียนเมื่อ 

ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ ช่วยส่งโครงงานภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 ให้ด้วยนะค่ะเพื่อช่วยสอนเด็กเอาเรื่องรอบตัวง่ายๆก้อได้ค่ะ ขอแบบสมบูรณ์นะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าแทนเด็กๆชาวดอยค่ะ

Manee
IP: xxx.174.83.107
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้รับผิดชอบสอนโครงงานภาษาอังกฤษค่ะ อยากได้ตัวอย่างโครงงานช่วยส่งมาให้ทางเมล์ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

นิตินันท์
IP: xxx.8.177.61
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูต้องการตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษมาเป็นตัวอย่างในการทำโครงงาน

ของหนู เพราะหนูเองยังไม่เคยทำโครงงานภาษาอังกฤษมาก่อน จึงอยากได้ตัวอย่างโครงงานมาศึกษาและดูเป็นตัวอย่าง รบกวนช่วยส่งมาให้ทางวเมล์ได้ไหมค่ะ

จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ส่งมาที่ [email protected]

เขียนเมื่อ 
อาภากรณ์
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

อยากรบกวนอาจารย์ช่วยส่งโครงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3แบบสมบูรณ์แบบนะคะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษค่ะท่านสอนคณิตกับคอมพิวเตอร์ แต่กำลังไปเรียน ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนที่ aua ค่ะท่าน

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับอาจารย์อาภากรณ์
 • ไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบครับ
 • โครงงานต้องเกิดจากปัญหานักเรียน
 • นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษครับ
 • ขอบุณคุณครูทรายชล
 • มากครับ
 • คุณครูขยันจังเลยครับ
 • สู้ๆๆครับ
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะเพราะความเป็นคนที่เป็นผู้ D อังกฤษตั้งแต่สมัยเรียน กระซิบวันนี้แอบไปซื้อ talking dict มาด้วยนะคะ :)

เขียนเมื่อ 

+ สวัสดีค่ะ...ท่านพี่อ.ขจิต

+ อ่านแล้ว...อดไม่ได้ที่ต้องมาส่งกำลังใจ...

+ ดีใจ   ภูมิใจมากค่ะ...ที่ขจิตสมชื่อค่ะ....

+ ขำ ๆ ส่งของให้แฟน....เขาคงสงสัยว่า"รักกันอะไรปานนั้น"

+ ยินดีด้วยนะค่ะที่หาทางจัดการได้ด้วยการลิ้งค์...ยอดไปเลยค่ะ...

+ คิดถึงเสมอค่ะ....

รักษพล
IP: xxx.90.79.174
เขียนเมื่อ 

เออ อยากให้อาจาร์ยส่ง โครงงานภาษาอังกฤษมาให้สักเรื่อง 2 เรื่อง อะครับ

ของเด็กม.ต้นนะครับ คือ ผมไม่รู้เลย อย่างได้ตัวอย่างเลยอะครับ ช่วยส่งมาให้ทีนะครับ

ก่อนวันที่ 8 อะ เพราะจะส่งแล้ว T*T ผมไม่รู้เลยเกี่ยวกับอังกฤษ

รักษพล
IP: xxx.90.79.174
เขียนเมื่อ 

[email protected] มะกี่ลืมให้ emall

เป็นดีเจพอได้ แต่โครงงานนี้หนูมึนตึ๊บเน้อ
IP: xxx.19.144.194
เขียนเมื่อ 

อาจารย์น่ารักจังเลยค่ะ

หาไปหามาเจอเว็บอาจารย์พอดีเลย

คือตอนนี้หนูก็ไม่ทราบจะช่วยน้องเขายังไงดีค่ะ

เป็นนักเรียนจากศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด

ที่กำลังเรียน กศน. ม.ต้น

และครูสั่งการบ้านภาษาอังกฤษ

งานนี้หนูเลยมึนตึ๊บ ไม่ทราบจะช่วยน้องเขายังไง

น้องๆก็มองไม่เห็น ส่วนหนูก็จำคำว่าโครงงานได้คลับคล้ายคลับคลา

นัยว่าหนูแก่แล้ว แงๆๆๆ

พล่ามมาเยอะแล้ว อาจารย์ขา ช่วยสงเคราะห์โครงงานให้หนูสักเรื่องตามอีเมลล์นี้ด้วยเถิดค่า จะเอาไปช่วยน้องๆ

เด็กตาบอดนี้จัดรายการวิทยุด้วยนะคะ

ช่วยด้วยนะคะอาจารย์

Jipjip
IP: xxx.69.139.194
เขียนเมื่อ 

ลืมไป โครงงานภาษาอังกฤษเน้อเจ้า

ตามอีเมลล์นี้ค่า [email protected]

อ.สุนี
IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนหน่อยน๊ะคะ...

คือว่าดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมปลาย และจะต้องสอนในเรื่องการทำโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ยังไม่มีตัวอย่างโครงงานให้นักเรียนศึกษาเลย..จึงขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้หน่อยจะได้มั้ยคะ

ขอบพระคุณคะ

คริษฐา
IP: xxx.122.241.75
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งโครงงานภาษาอังกฤษระดับม.ต้น ให้หน่อยได้มั๊ยคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ จะได้ดูเป็นตัวอย่าง

ฅ.ขี้เหงา
IP: xxx.7.191.123
เขียนเมื่อ 

ต้องการตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ อาจารย์ช่วยทำมาให้ดูหน่อยนะคะ

เด็กดื้อราชภัฎสงขลา
IP: xxx.175.246.26
เขียนเมื่อ 

กำลังทำโครงงานภาษาอังกฤษ ช.1 ป.3 นะคะ ถ้าเสร็จแล้วจะส่งไปให้ดูค่ะ ขอคำชี้แนะด้วย แต่ว่ารบกวนขอดูโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์หน่อยค่ะ

ครูตา
IP: xxx.10.36.87
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากที่โรงเรียนจัดนิทรรศการโครงงาน

ต้องมีการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 ป.3

นักเรียนไม่ได้ต้องการที่จะทำโครงงาน แต่นักเรียนอยากจะนำเสนอ

กิจกรรมการร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษมากกว่า

แต่อย่างไรซะนักเรียนก็ต้องทำ จึงรบกวนอาจารย์ขอตัวอย่างง่ายๆ

ที่จะทำให้นักเรียนและครูมีกำลังใจในการทำงาน

ขอบพระคุณมากคะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณน้องเด็กดื้อราชภัฎสงขลา
 • ใช่น้องอ้อมไหมเนี่ย
 • ส่งมาเลย
 • ขอบคุณครูตา
 • โครงงานต้องเกิดจากความสนใจของนักเรียน
 • เกิดจากปัญหาของนักเรียน
 • ไม่อย่างนั้นไม่เรียกโครงงานครับ
อ้อม
IP: xxx.175.246.26
เขียนเมื่อ 

ใช่เลยอ้อมน้อยตอนทำค่ายด้วยกันที่สงขลา ยังจำกันได้ป่าว คิดถึงพี่ชายคนนี้จังแต่ตืดต่อไม่ได้ เพราะว่าโทรศัพท์หาย เอาเป็นว่ายังคงระลึกถึงเสมอ ไม่รู้โครงง่นจะเวิร์คป่าว ลองดูนะคะ

อ้อม
IP: xxx.175.246.26
เขียนเมื่อ 

ส่งเมล์ไปให้แล้วนะคะ

หนิง
IP: xxx.25.44.245
เขียนเมื่อ 

พอดีได้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่1 แล้วเขาให้ทำโครงงานด้วย ไม่ทราบว่าอาจาร์ยพอมีโครงงานของช่วงชั้นที่ 1 ให้ดูเป็นตัวอย่างไหมค่ะ ถ้ามีช่วยส่งให้หนูตามเมล์ที่ให้ไว้นี้ได้ไหมค่ะ

ขวัญสุดา
IP: xxx.173.229.237
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ขจิต ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลายให้ด้วยคะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ

IP: xxx.47.44.28
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพดิฉันสอนภาษาอังกฤษระดับป.6 ที่ภาคเหนือ ได้เข้ามาในเวปศึกษาข้อมูล ขอชื่นชมว่าเวปนี้มีประโยชน์ ต่อทั้งครู และนักเรียนมาก ดิฉันอยากรบกวนช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของของท้องถิ่นของจังหวัด หรือทำนองนี้ มาให้ได้ศึกษาดิฉันได้ศึกษาเนื่องจากดิฉันได้ทำโครงงานในลักษณะนี้เช่นกันแต่รู้สึกไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นมวยวัดจึงไม่ผ่านการเสนอผลงาน ขอขอบคุณล่วงหน้า [email protected]

เขียนเมื่อ 

File://c:\TEMP\OZEZ4YGG.htm

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเพลง

เรียนน้องดร.เว็บข้าบนเปิดบ่ได้เจ้า แง แง    อดเรียนเลย

Ben Henderson
IP: xxx.172.134.234
เขียนเมื่อ 

Could you please send me the example of English Project Work. Thank you so much for your kindness and your dedication. Ben

IP: xxx.172.134.234
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษให้กระผมครูเศกสรรค์จากจใยโสธรครับอาจารย์ขอบคุณหลายเด้อครับ[email protected]

นางประชิต เรืองนิ่ม
IP: xxx.26.24.116
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้รับมอบหมายจัดทำหลักสูตรโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม3 ซึ่งเป็นวิชาใหม่สำหรับดิฉัน และไม่มีความถนัด ทำให้เกิดความเครียด ปวดหัวข้าเดียว คิดอยู่หลายวันก็ยังจนปัญญา จนกระทั่งลองสืบค้นทาง net พบWeb ของอาจารย์ดีใจมาก ถ้าหากอาจารย์จะกรุณาดิฉั ส่งmail เรื่องการสอนโครงงาน แผนการสอนตลอดจนหลักสูตร แม้หลักสูตรแกนกลางจะกำหนดตัวชี้วัดไว้ให้เลือกก็ยัง งงอยู่ดี

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

ประชิต เรืองนิ่ม

ครูแก่งคอย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยนะคะ

ครูภาษาไทยก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

ครูโต้ง
IP: xxx.24.144.134
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ ผมติดตามผลงานอาจารย์มานาน รู้สึกชื่นชมอาจารย์และยอมรับว่าอาจารย์คือปูชนียบุคคลตัวจริง และเว็บนี้ก็มีประโยชน์ต่อครูอย่างมากมาย กระผมอยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6 ขอรบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัด หรือทำนองนี้ มาให้กระผมได้ศึกษา เพื่อที่จะได้นำไปสร้างนวัตกรรมใช้กับนักเรียนต่อไป ขอบคุณมากครับ

ข้างบนอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะครับ
IP: xxx.47.172.26
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้อีเมล์ของคุณอ่ะครับ

พอดีผมอยากได้แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของช่วง2-3 อ่ะครับ

อาทิตยา พันธชนะ
IP: xxx.174.147.51
เขียนเมื่อ 

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนยังเขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ เนื่องจากมีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษต่ำ จะแก้ปัญหาอย่างไร ขอความกรุณา

ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

น้านุช
IP: xxx.157.14.234
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชม และปรบมือดังๆ ให้อาจารย์ด็อกเตอร์คนเก่งค่ะ .. ขอบพระคุณความเก่ง ความใจ ความเอื้ออารี ที่อาจารย์มีต่อเยาวชนชาติไทยของเราค่ะ ... สุดยอดจริงๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดีใจที่งานวิจัยมีผู้สนใจมากมาย

เป็นการทำงานที่มีคุณค่า...

นางสาวณิชนันทน์ พืชพร
IP: xxx.175.107.210
เขียนเมื่อ 

อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษ ขอความกรุณาส่งให้ด้วยนะค่ะ

เขียนเมื่อ 
ฐิติพร
IP: xxx.24.62.187
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับปวส 2(พานิชยกรรม)สัก1โครงงานพร้อมตัวอย่างการเขียนแผนการเรียนรู้ด้วยค่ะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง(ขอมาเป็นครั้งที่2แล้วค่ะ)

ple
IP: xxx.123.140.85
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ

หนูเป็นนักเรียนม.ปลายนะค่ะ

อยากให้อาจารย์แนะนำโครงงานสักเรื่องนะค่ะ เป็นโครงงานภาษาอังกฤษที่ต้องสอดคล้องกับวิชาพัฒนาทักษะชีวิต2 ด้วยค่ะ

รัชต์พล ขวัญสุวรรณ
IP: xxx.143.164.138
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับ ม.6 สัก 1-2 โครงการ

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องๆๆทุกคน ข้างบนมีตัวอย่างโครงงานแต่ต้องเอาไปปรับใช้ครับ โครงงานต้องเกิดจากปัญหาที่เราอยากรู้ครับ

เรไร โต้ติ้น
IP: xxx.172.208.181
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขา อยากรบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาเขียนโครงงานจากนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายให้หน่อยค่ะ เพราะที่โรงเรียนกำลังจะประเมินโรงเรียนในฝันเดือนกันยายน นี้ เค้าให้ทำโครงงานให้ดูด้วยค่ะแต่ทำไม่เป็นค่ะ หวังว่าคงจะได้รับความกรุณาจากอาจารย์นะคะ

ส่งตามเมล์ข้างบนนี้เลยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ครูข้าว
IP: xxx.26.147.164
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษให้บ้างนะคะ กำลังสอนนักเรียนเรื่องการทำโครงงานค่ะ ขอบคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ค่ะ

Choosri Ritkhong
IP: xxx.173.216.215
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ เป็นโครงงานประดิษฐ์ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Choosri Ritkhong
IP: xxx.173.216.215
เขียนเมื่อ 

ตาม ทฟรส นี้นะคะ [email protected]

ยุพิน สร้อยสวิง
IP: xxx.47.222.150
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่เคารพดิฉันเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 ขอรบกวนอาจารย์ขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

พระมหาวีระพนธ์ อภิสาโร
IP: xxx.27.212.42
เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยมอาจารย์ อาตมาขอชื่นชมโยมอาจารย์ในการให้ความรู้เรื่องการทำโครงงานแด่ ครูสอนภาษาอังกฤษ ชึ่งดีมาก อาตมาสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.๒ อาตมารบกวนขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง การท่องเที่ี่ยวในจังหวัดนครปฐม (องค์พระปฐมเจดีย์)

ครูน้อย ใจดี
IP: xxx.47.224.17
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่นับถือ ผมขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 , 2 และ 3 ผมกำลังสอนภาษาอังกฤษมือใหม่จริง ๆ กราบขอบพระคุณครับ

วัชระ ขวัญยืน
IP: xxx.19.67.8
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่นับถือ ผมขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4 , 5 และ 6 ผมกำลังสอนภาษาอังกฤษมือใหม่จริง ๆ ขอบพระคุณครับ ขอความอนุเคราะห์ส่งเมล์

[email protected]

สุดา
IP: xxx.26.85.136
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่นับถือ ดิฉันเป็นครูบรรจุใหม่ อนากสอนโครงงานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ถึง 6 เลย ขอรบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงคะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ดิฉันขออนุญาตอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษมาให้ศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทานได้มั้ยคะ ช่วงชั้นที่ 2 ค่ะ

ส่งมาตามเลนะคะ

ขอบคุณค่า

เขียนเมื่อ 

ขอโทษค่ะ ส่งมาทางอีเมลนะคะ

เขียนเมื่อ 

ใช้เน็ตยังไม่ค่อยเป็น กว่าจะสมัครสมาชิกได้ แก้แล้วแก้อีก เพิ่งมารับหน้าที่สอนภาษาอังกฤษมัธยมต้นเทอมนี้ค่ะ เมื่อก่อนสอนอนุบาลค่ะ เค้าให้ส่งโครงงานภาษาอังกฤษ ยังไม่รู้เรื่องเลย รบกวนขอตัวอย่างโครงงานที่สมบูรณ์ รวมทั้งการเขียนแผนโครงงานด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ [email protected]

เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเทอมหน้าจะต้องสอนโครงงานภาษาอังกฤษแก่เด็กระดับชั้นม.1 กับ 2 แต่ดิฉันไม่ค่อยถนัดและไม่มีประสบการณ์มากนักในเรื่องนี้ จึงอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยส่งวิธีการสอนแบบโครงงาน การเขียนแผนโครงงาน และตัวอย่างโครงงานในระดับม.1 กับ ม.2 ให้ดิฉันหน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ [email protected]

เขียนเมื่อ 

 • เข้ามาขอบคุณคงไม่สายเกินไปน่ะค่ะ
 • เว็บที่แนะนำไว้.....มีประโยชน์มหาศาลเลยค่ะ
 • แล้วจะแวะมาดูอีกน่ะค่ะ
 • ไม่มีคำใดจะเกินคำว่าขอบคุณค่าาาาาาา

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมทักทายรอบดึกครับ..

 

พอมีโอกาส/เวลาว่างไปอ่าน เยี่ยมทักทายนะครับ..

http://gotoknow.org/blog/rachit7/373130


เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจคนทำดีครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องขจิต

รบกวนส่งวิธีการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ การเขียนแผนโครงงาน ตัวอย่างโครงงานในระดับชั้นม6ให้พี่ด้วย ทาง[email protected] และพี่ได้พยายามเข้าไปดูตัวอย่างงานวิจัยคำศัพท์เปิดไม่ได้ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ช่วยแนะนำหน่อย ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์มีตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับประถม ป.1-3 บ้างไหมคะ ช่วยส่งมาทาง e-mail:[email protected] ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ล้นหลามเลย...มาให้กำลังใจจ้า....โครงงานภาษาอังกฤษงานนี้ไม่ได้รางวัลชนะเลิศ..แต่ได้ใจกรรมการสถานศึกษา นำเข้าสู่กลุ่มOTOPต.สนามจันทร์แล้วค่ะน้องดร...http://www.facebook.com/note.php?note_id=152956664760429

ผลพวงแรงจูงใจก็มาจากน้องดร.ไปทำEnglish Champ ให้ล่ะจ้า..เด็กๆอย่างน้อยก็กล้าไปแสดงออกล่ะ...แต่บทคัดย่อเห็นว่าต้องแก้ไขมากมาย..

เขียนเมื่อ 

เป็นครูจำเป็นต้องสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะ แต่ไม่เก่งเลย พอไปได้แบบน้ำขุ่น ๆ ไม่รู้เด็กไทย อนาคตจะเป็นไงนะคะ อยากได้ครูภาษาอังกฤษมาลงที่ รร.จังเลยค่ะ

ทุกวันนี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะคะ ถ้ามีปัญหาใด คงได้ปรึกษาอาจารย์ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้นป.4-6 คะจะได้เป็นแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษต่อไป ผลการเรียนภาษาอังกฤาเด้กต่ำมาก ขอความกรุณาด้วยนะคะ

E mail : [email protected]

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขอความกรุณาตัวอย่างภาษาอังกฤษของระดับประถมด้วยคะ ขอด่วนด้วยนะคะ

จะให้เด็กทำพรุ่งนี้ค่ะ ขอความกรุณาจากอาจารย์ด้วยคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

Wannapa
IP: xxx.9.185.129
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ หนูขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษสักเรื่องได้มั้ยคะ คือหนูไม่เคยทำเลยน่ะค่ะ แล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ^ ^ 

คุุณครูศุภลักษณ์ บุญญาลัย
IP: xxx.180.128.243
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเทอมหน้าจะต้องสอนโครงงานภาษาอังกฤษแก่เด็กระดับชั้นม.1 กับ 2 แต่ดิฉันไม่ค่อยถนัดและไม่มีประสบการณ์มากนักในเรื่องนี้ จึงอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยส่งวิธีการสอนแบบโครงงาน การเขียนแผนโครงงาน และตัวอย่างโครงงานในระดับม.1 กับ ม.2 ให้ดิฉันหน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ชิตพล สุขกูล
IP: xxx.51.164.127
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.1 กับ 2 ,3 อยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยส่งวิธีการสอนแบบโครงงาน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โครงงาน และตัวอย่างโครงงานในระดับม.1 กับ ม.2 ,3 ให้ผมหน่อยครับ ขอบพระคุณมากครับ

ประอรพรรณ บางนกแขวก ร.ร.เทศบาล 3 วัดไชนาวาส สุพรรณบุรี
IP: xxx.26.70.124
เขียนเมื่อ 

อยากขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.4-ป.6 หน่อยค่ะ  ขอความกรุณาช่วยส่งไปให้ทางอีเมลด้วยนะค่ะ

ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ครูนารี มณีนาถ
IP: xxx.93.218.113
เขียนเมื่อ 

หนูรบกวรขอโครงงานวิชาภาษาอังกฤษนะคะ หนูสอนป.6ค่ะ อยากเอามาเป็นแนวทางในการสอนเด้กๆค่ะ   ขอบคุรนะคะคุรครู

ครูเป็ด
IP: xxx.207.168.156
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ขจิต  ดิฉันสอนนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ไม่มีความชำนาญด้านโครงงานภาษาอังกฤษ ขอความกรุณาอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานที่เต็มรูปแบบเป็นตัวอย่างได้ไหมคะ   ขอบคุณคะ

 

รุ่งรัตน์ เกตุนุ้ย
IP: xxx.155.43.73
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยเหลือส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาให้ได้นำ ใช้ในการงานที่รับพึ่งได้รับผิดชอบ ครูภาษาอังกฤษ ศรีสะเกษ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ นะค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ [email protected] 

ชัญญะพิชญ์
IP: xxx.52.253.81
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้สอน IS 2 M.4 อยากได้ตัวอย่าง โครงงานภาษาอังกฤษ เต็มรูปแบบไว้เป็นครูสอนตัวเองและครูต้นแบบของลูกศิษย์ คะ รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ หากมีใบงานหรือใบความรู้สอนการเขียนรายงานและการนำเสนอภาคภาษาอังกฤษด้วยขอแถมให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมาก ๆ คะ

นางพรรณี ดีทอง
IP: xxx.55.145.7
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานระดับประถมให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อสอนนักเรียน ส่งมาที่e-mail

[email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น