ทุกวันนี้ผู้เขียนจะได้รับ mail เกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษซึ่งเป็นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกของผู้เขียนเอง ดูที่นี่นะครับ ส่งมาขอคำปรึกษา มาขอตัวอย่าง มีหลายท่านเลยที่ส่งโดยตรงมาที่ mail ผู้เขียน แรกๆๆก็ดีใจ  ต่อมาเป็นทุกข์มาก  ตอบใน mail ไม่ทัน  นอกจากนี้ยังมีใน gotoknow ของเราอีก  ดูตัวอย่างเฉพาะเดือน พฤษภาคม บางส่วนนะครับ ….  

พรรณี มุกดา
เมื่อ อา. 20 พฤษภาคม 2550 @ 15:03 [
266083]

ดิฉันรับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานฉบับสมบูรณ์สักหนึ่งเรื่องนะค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยส่งโครงงานวิชาภาษาอังกฤษมาให้หน่อยนะค่ะ ของระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ 

(อาจารย์ใจร้ายเล่นไม่ให้ mail จะให้ผมส่งไปไหนครับ ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ เหมือนสมัยก่อนไง มาอยู่ที่บ้านพ่อผู้ใหญ่ก่อนเลย ฮ่าๆๆๆ)

  

พิลาวัลย์ อยู่สุข
เมื่อ พ. 23 พฤษภาคม 2550 @ 14:25 [
268995]

เรียน    อาจารย์ที่เคารพ

อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กรุณาส่งมาให้ดูด้วยนะคะ  ขอบคุณมากคะ

  

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ พฤ. 24 พฤษภาคม 2550 @ 10:54 [
269754]

ฮือๆๆเล่นไม่ให้ที่อยู่ไว้แล้วผมจะส่งไปที่ไหนเนี่ย ฮือๆๆๆ มี mail ไหมครับ     

พิลาวัลย์ อยู่สุข
เมื่อ พฤ. 24 พฤษภาคม 2550 @ 11:20 [
269785]

ขอบคุณมากนะคะ   ตื่นเต้นลืมบอกที่อยู่เฉยเลย

ส่งมาที่  [email protected] นะคะ  ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคะ..

  

รุ่งนภา วาวงศ์มูล
เมื่อ ศ. 25 พฤษภาคม 2550 @ 15:46 [
271305]

เรียน คุณขจิต ฝอยทอง

        ดิฉันได้รับผิดชอบสอนวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ (English for project work) ระดับชั้นปวส.2 ค่ะ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์มาให้หน่อยจะได้ไหมคะ ยังไม่เคยสอนเลยค่ะ แต่ก็พยายามหารายละเอียด ดิฉันสนใจมากค่ะ ส่งมาที่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ เลขที่ 355 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 16:26 [
272340]
 • อาจารย์มี mail ไหมครับ
 • ถ้าส่งทาง mail จะสะดวกกว่า
 • อยากบอกอาจารย์ว่าโครงงานเกิดจากปัญหาของนักเรียนครับ
 • อยากให้สร้างโครงงานเองโดยโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองครับ

 

Miss Kris
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 17:02 [
272358]

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณและชื่นชมกับเนื้อหาสาระในเวบไซต์ของอาจารย์มาก  มีประโยชน์ต่อครูและนักเรียนที่สนใจมาก ๆเลยค่ะตอนนี้ดิฉันอยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม. 4 (วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน) นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนมาก ทั้งด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ ขอให้อาจารย์ช่วยบอกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นให้นักเรียนทำโครงงานเลยว่าควรทำอะไรก่อน-หลัง ทั้งนี้ให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานมาสัก 1 เรื่องนะคะ ดิฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยคะขอให้ส่งมาที่[email protected]

จากครูไทยในภาคใต้

 

บูรณิมา
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 17:15 [
272366]

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ ดิฉันสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้นที่ภาคเหนือ  ได้เข้ามาในเวปศึกษาข้อมูล ขอชื่นชมว่าเวปนี้มีประโยชน์ ต่อทั้งครู และนักเรียนมาก ดิฉันอยากรบกวนช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของของท้องถิ่นของจังหวัด หรือทำนองนี้ มาให้ได้ศึกษาดิฉันได้ศึกษา เพื่อที่จะได้นำไปใช้กับนักเรียนต่อไป ซัก 1 เรื่อง จักขอบพระคุณยิ่งคะ [email protected]

                                                   ครูภาคเหนือคะ

(อันนี้ครบทุกภาคหรือยังน่า ฮ่าๆๆๆๆๆ)  

 

 

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 21:07 [
272555]
 • ส่งให้ทั้งสองท่านแล้วครับ
 • อยากทราบชื่อท่านอาจารย์ โรงเรียนและจังหวัดจังเลยครับผม
 • ขอบคุณมากครับ ที่อาจารย์ Kris ไปอวยพรให้ด้วย
ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 21:28 [
272592]
 • อาจารย์บูรณิมา ครับ
 • mail อาจารย์ใช้ไม่ได้ครับผม
ศิริรัตน์ จันทร์สง
เมื่อ อา. 27 พฤษภาคม 2550 @ 10:38 [
273002]

เรียนอาจารย์ที่เคารพ ดิฉันสอนอยูระดับประถมศึกษาทั้งสองช่วงชั้น ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเวปนี้และ  อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ให้ได้ไหมคะ อยากได้ไว้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะจะเป็นพระคุณอย่างสูง [email protected]

ขอบคุณค่ะ

  

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ อา. 27 พฤษภาคม 2550 @ 11:24 [
273030]
 • ส่งให้แล้วครับ
 • ขอบคุณมากที่สนใจ
 • อยากทราบว่าอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหน
 • จังหวัดอะไรครับผม
ศิริรัตน์
เมื่อ จ. 28 พฤษภาคม 2550 @ 08:01 [
273746]

ได้รับแล้ว ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ดิฉันสอนอยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ

 

สุลาวัลย์
เมื่อ จ. 28 พฤษภาคม 2550 @ 20:23 [
275044]

เรียนอาจารย์ที่เคารพ          ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช่วงชั้นที่ได้สอนให้นักเรียนได้รู้จักการทำโครงงานภาษาอังกฤษ  แต่สอนโดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วมารวบรวมเอง  จึงอยากจะได้รายละเอียดขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการสอนโครงงานภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างโครงงานระดับ ม.3 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการสอนให้กับนักเรียน จักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง

         ขอบพระคุณค่ะ

 

sontaya
เมื่อ พ. 30 พฤษภาคม 2550 @ 17:21 [
277508]

ขอความกรุณาอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ดิฉันกำลัง    

มีหลายท่านที่ไม่ได้ให้ mail ไว้ แต่ให้ที่อยู่ ผู้เขียนก็ส่งไปรษณีย์ไปให้  ปรากฏว่า มากๆๆเข้า ก็แย่เหมือนกัน เดือน หนึ่ง ส่งไปรษณีย์ หลาย สิบครั้ง  จนน้าเจ้าหน้าที่ ถามว่า อาจารย์ส่งอะไร กันหนักหนา เลยอำว่าส่งของให้แฟน ฮ่าๆๆๆ(ค่าส่งหลายร้อยบาทต่อเดือน ว๊า แย่จังเลย)

  ถ้าเป็น mail จะส่งง่ายกว่า  ปกติ ถ้าสอนระดับใกล้เคียงกันก็ส่งที่เตรียมไปให้ได้เลย  แต่มามากๆๆเข้าก็ส่งไม่ทัน  ไม่ต้องทำอะไรกันพอดี  แต่ยังอยากช่วยอาจารย์ คุณครูทุกท่านอยู่ คุยกับน้องนิวจอมซนว่า  อย่างนั้นทำ link ดีกว่า ง่ายมาก  โถลืมไป เพราะคุณครู-อาจารย์ เล่น ขอตัวอย่างไม่ ค่อยเหมือน กัน  วันนี้เลยขอเอา ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษให้อาจารย์ทุกๆๆท่านที่สนใจ  ที่นี่ครับ

  ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ  

   หวังว่าเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ทุกๆๆท่านนะครับ  อยากให้อาจารย์และคุณครูคิดรูปแบบการทำงานของตนอง ให้เกิดจากปัญหาของนักเรียน นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการค้นคว้าข้อมูล ครับผม    

  ขอบพระคุณทุกๆๆท่านใน gotoknow ที่ทำให้ผู้เขียนมีกำลังใจ ได้ทำประโยชน์ให้แก่คุณครู อาจารย์ครับผม  ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ