เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านได้ประสานกับ ดร.วินัย ที่คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ถึงการจัดการเรียนการ สอนวิชาชีพครู สำหรับครูกศน. ได้รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
         ๑. การเรียน ๒ ภาคเรียน โดยเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือไม่ก็ ศุกร์-เสาร์ เต็มวัน  หากเรียนไม่เต็มวันจะต้องเรียนสามภาคเรียนจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเกินกว่า ๒๔,๐๐๐ บาท ดังนั้นหากตรงกับวันที่ต้องพบกลุ่มนักศึกษากศน.ส่วนใหญ่เป็นวันอาทิตย์ ก็ต้องเลือกศุกร์-เสาร์
         ๒. การผ่อนชำระค่าเทอมเป็นงวด ๆ ยังไม่สามารถกระทำได้ มีแต่การผ่อนผันระยะเวลาหนึ่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแต่ต้องชำระคราวเดียวทั้งหมด
         ๓. ผู้สมัครเรียนเริ่มแรกต้องเสียค่าใบสมัคร ๒๐๐ บาท และค่าสมัครอีก ๔๐๐ บาท รวม ๖๐๐ บาท โดยรวบรวมหลักฐานและรายชื่อแจ้งศนจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อขอเปิดกลุ่มเรียนเฉพาะชาวกศน. ต่อไป

         ดูแล้วปัญหาอื่นพอคลี่คลาย จะติดขัดตรงปัญหาการเงินสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมอยู่เหมือนกัน ลองตัดสินใจกันดูครับ