รูปภาพ

ศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ

เขียนเมื่อ  

อาลัย อาจินต์ ปัญจพรรค์

เขียนเมื่อ