รูปภาพ

เจ้าแก่มันตายแล้ว

เขียนเมื่อ  

เจ้าแก่มันตายแล้ว

เขียนเมื่อ