รูปภาพ

ขอฝน

เขียนเมื่อ  

สะพานข้ามสายน้ำลำบาก

เขียนเมื่อ