รูปภาพ

ฝึกงานวันที่47

เขียนเมื่อ  

ฝึกงานวันที่18/10/61

เขียนเมื่อ  

ฝึกงานวันที่17/10/61

เขียนเมื่อ  

ฝึกงานวันที่17/10/61

เขียนเมื่อ  

ฝึกงานวันที่17/10/61

เขียนเมื่อ  

ครั้งที่46

เขียนเมื่อ  

วันที่16/10/61

เขียนเมื่อ