นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

เว็บไซต์ GotoKnow.org ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ GotoKnow.org (GotoKnow) และได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ใน การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ GotoKnow สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email address และข้อมูลส่วนตัวบางส่วน โดย เว็บไซต์ GotoKnow.org จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิก และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้ และในบางครั้ง ทาง เว็บไซต์ GotoKnow.org จะมีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีข้อมูลส่วนตัวบางส่วนที่ทาง GotoKnow จะเปิดเผยต่อสาธารณะ อยู่บ้างเพื่อการเชื่อมโยงแผนที่ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของประเทศ
  2. เว็บไซต์ GotoKnow.org เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ IP address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชม GotoKnow เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความ นิยมของบริการส่วนต่างๆของ GotoKnow
  3. ข้อมูลการเข้าใช้ หรือเยี่ยมชม GotoKnow จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยจะใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไปโดยที่สมาชิกไม่ จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นสมาชิกจึงพึงระลึกว่า เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน GotoKnow ให้ทำการกดปุ่มเพื่อออกจากระบบทุกครั้ง
  4. สมาชิก ตกลงที่จะให้ เว็บไซต์ GotoKnow.org และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา GotoKnow เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการ GotoKnow ของสมาชิกแต่ละคน และข้อมูลที่สมาชิกบันทึกลงใน GotoKnow และหากมีการบังคับด้วยข้อกฏหมายใดๆ ในการที่ตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ GotoKnow สมาชิกจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย
  5. สมาชิก อาจลิงค์ไปยังเว็ปไซต์อื่นหรือบล็อกอื่นที่อยู่ภายนอก GotoKnow หากแต่ เว็บไซต์ GotoKnow.org จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็ปไซต์นั้นๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็ปไซต์นั้นๆอีกด้วย
  6. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการของ GotoKnow กรุณาอีเมลมาที่ Support at (@) GotoKnow.org
  7. นโยบายนี้ครอบคลุมถึงบริการผ่านแอปของ GotoKnow ด้วย