อนุทินที่มีคำสำคัญ (tag) 18 กรกฏาคมเข้าร่วมฟังประชุม การออมทรัพย์ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน
{{ newJournalEntry.asset && newJournalEntry.asset.name }}

ไม่มีอนุทิน