อนุทินที่มีคำสำคัญ (tag) และมีการกวาดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดและทำให้โรงเรียนน่าอยู่ยิ่งขึ้น และ เป็นการทำให้เด็กได้สามัคกันสร้างจิตสำนึกว่า เมื่อเราเห้นโรงเรียนไม่สะอานหรือรกตา เราก็ควรทำให้มันน่าอยุ่

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน
{{ newJournalEntry.asset && newJournalEntry.asset.name }}

ไม่มีอนุทิน