อนุทินที่มีคำสำคัญ (tag) หน่วยฝึกที่5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ