อนุทิน 99976 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๐๐๔ |

... คิด คิด คิด ...
... คิด คิด คิด ...
... คิด คิด คิด ...
... คิด คิด จัง ...

... เห็น เห็น เห็น ...
... เห็น เห็น พลัง ...
... เห็น เห็น พัง ...
... เห็น พลัง ทำลาย ...

เมื่อน้ำไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
มนุษย์ก็เข้าไปกีดกั้นเพื่อปัดน้ำให้พ้นตัว
แต่ธรรมชาติฤาจะยอมได้
คันกั้นน้ำยังคงพังทลาย
ด้วย ... พลังแห่งน้ำ

ไม่มีนิคมอุตสาหกรรมในที่ลุ่มน้ำใด
... รอดพ้นวิกฤตนี้
เพราะที่ลุ่มน้ำเป็นที่อยู่ของพวกเขา
ทุนนิยม ความมั่งมีทางเศรษฐกิจ
ทำให้เราไปแย่งที่อยู่เขามา
วันนี้ ... เขาขอคืนพื้นที่แล้ว ;(

เขียน 20 Oct 2011 @ 12:40 ()


ความเห็น (0)