อนุทิน 99972 - ครูนิศากร

วันนี้ภูมิใจในการเป็นวทยากรครู ข ของศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศพส.) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ในขณะที่นำ้ท่วมหนัก ได้แต่ให้กำลังใจถึงกัน เอาใจช่วย แต่ยังมีมหันตภัยที่น่ากลัว นั่นคือยาเสพติด เราต้องสร้่างพลัง สร้างชุมชน สร้างเยาวชนสดใส สร้างอนาคตของชาติไทยให้มั่นคงก้าวหน้า ใต้บารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความภาคภูมิใจที่ทำดีเพื่อพ่อทุกๆครั้ง เรารักในหลวง และสร้างพลังชาติร่วมกันตลอดไป

เขียน 20 Oct 2011 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)