อนุทิน 99970 - โชติ

โชติ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทเรียนจากน้ำท่วมครั้งนี้ ไม่รู้ว่าจะมีการทบทวนกันอย่างจริงจังหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ แจกของ แล้วโทษธรรมชาติไปวัน ๆ เหมือนที่ผ่านมา แท้จริงมันมีนัยหลายเรืองที่ธรรมชาติมันบอกเราในครั้งนี้เพียงแต่เราจะใส่ใจที่จะนำมาคิด และทำกันอย่างจริงจังหรือไม่เท่านั้น ทำไมน้ำถึงท่วมภาคกลางมากมายมหาศาล โดยเฉพาะแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี แล้วจ่อเข้า กทม. เพราะพื้นที่แถบนี้เป็นที่ราบลุ่มน้ำโดยธรรมชาติ เป็นที่เก็บน้ำโดยธรรมชาติ

เขียน 20 Oct 2011 @ 10:05 ()


ความเห็น (0)