อนุทิน 99965 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

โทรทัศน์เมืองไทยมีแต่เรื่องน้ำท่วม คนโดนน้ำท่วมก็เครียด คนไม่โดนก็เครียดตามสื่อไทยที่โหมประโคมข่าวทุกสำนัก การบริหารจัดการน้ำเป็นปัญหาใหญ่หลวงมากของบ้านเรา มีข้อมูลเปิดเผยว่าการเก็บกักน้ำในแต่ละเขื่อนไม่สอดคล้องกับความจำเป็น กอปรกับน้ำฝนมามากกว่าปีก่อนหลายสิบเปอร์เซ็นต์ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ฟังกัน เพราะทุกคนมีมุมมองต่างกัน โดยเฉพาะคนอายุมากๆ ด้วยวัยวุฒิ ประสบการณ์ของแต่ละคนที่ไม่ยอมลงให้แก่กัน จึงเกิดปัญหาที่เรียกกันว่า ปัญหาพยศ (wicked problem) เรื่องนี้น่าสนใจมาก เป็นกรณีศึกษาได้เลย หนทางที่ช่วยได้ก็เรื่องการจัดการความรู้ นี่แหละ

เขียน 20 Oct 2011 @ 08:35 ()


ความเห็น (0)