อนุทิน 99946 - ป.

  ติดต่อ

"น้ำท่วม รวมน้ำใจ ไทยพ้นวิบัติ" โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวถึง 8 วาระแห่งชาติ การสร้างสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน โดยใช้บทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปีนี้..

".. ถ้ามหาอุทกภัยคราวนี้มาล้างพิษในจิตใจของคนไทย ให้ละทิ้งความโกรธ ความเกลียด หันมารวมใจกัน สร้างสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ประเทศไทยจะพ้นวิบัติ
... แต่ถ้าเราแตกแยกกันน้ำจะท่วมอีก และประเทศไทยจะวิบัติ"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

"... ให้ภัยพิบัติมันสอนเราบ้าง ..."

น่าจะเป็นมุมมองที่ดี ๆ อีกมุมนะครับ ;)...