อนุทิน 99940 - มะปรางเปรี้ยว

เมื่อใดที่ขาดสติและปัญญา ปัญหาที่เล็กน้อย มันก็ดูเหมือนภูเขาสูงที่ยิ่งใหญ่ ..... ตั้งสติ และพยายามบ่มเพาะปัญญา เพื่อตั้งหลักและหาทางเดินผ่านปัญหาต่อไป

เขียน 19 Oct 2011 @ 19:34 () แก้ไข 19 Oct 2011 @ 19:38, ()


ความเห็น (0)