อนุทิน 99936 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๐๐๒ |

สัปดาห์นี้ได้รับมอบให้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฯ เนื่องจากหัวหน้าติดภารกิจไปดูงานที่เกาหลี ๕ วัน ดันให้มารักษาการแทนตอนนี้ ก็เซ็นรับรองใบเกรดของอาจารย์ในสาขาฯ เพียบเลยดิ อ่ะ !

เขียน 19 Oct 2011 @ 18:00 () แก้ไข 19 Oct 2011 @ 23:16, ()


ความเห็น (0)