อนุทิน 99924 - ครูชนบท

ต้องการความช่วยเหลือด่วนครับ ขอความอนุเคราะห์ท่านที่เป็นนิสิต จุฬาครับ พอดีต้องการ full text วิทยานิพนธ์จุฬา ป.โทฉบับหนึ่งชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คัดสรรการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครับแต่โหลดไม่ได้ ครับ ไม่ได้ศึกษาที่จุฬาครับ ลบกวนช่วยโหลดด้วยครับ จะขอบพระคุณยิ่งครับ [email protected]

เขียน 19 Oct 2011 @ 15:22 () แก้ไข 20 Oct 2011 @ 10:13, ()


ความเห็น (0)