อนุทิน 99924 - ครูชนบท

  ติดต่อ

ต้องการความช่วยเหลือด่วนครับ ขอความอนุเคราะห์ท่านที่เป็นนิสิต จุฬาครับ พอดีต้องการ full text วิทยานิพนธ์จุฬา ป.โทฉบับหนึ่งชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คัดสรรการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครับแต่โหลดไม่ได้ ครับ ไม่ได้ศึกษาที่จุฬาครับ ลบกวนช่วยโหลดด้วยครับ จะขอบพระคุณยิ่งครับ tuttu73@gmail.com

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)