อนุทิน 99914 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

เราไม่อาจแก้ปัญหาได้ ตราบเท่าที่เรายังคงสร้างปัญหาจากความคิดของเราตลอดเวลา ;เดวิด โบห์ม > 'สุนทรียสนทนา'
  เขียน:  

ความเห็น (0)