อนุทิน 99914 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เราไม่อาจแก้ปัญหาได้ ตราบเท่าที่เรายังคงสร้างปัญหาจากความคิดของเราตลอดเวลา ;เดวิด โบห์ม > ‘สุนทรียสนทนา’

เขียน 19 Oct 2011 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)