อนุทิน 99884 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ...ในยามที่ชาติวิกฤตจะดีกว่าไหม ?
    ...หากรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย
    จะประกาศลดเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งไปช่วยชาติ
    เหมือนประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นที่กล้าทำ...ไม่ใช่คิดแต่กู้ กู้ และกู้...
  เขียน:  

ความเห็น (0)