อนุทิน 99725 - นายธีรเดช จู่ทิ่น

อากาศร้อนกลางเดือนตุลาคม ๕๔ ณ บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดงานชักพระงานบุญประเพณีของชาวสุราษฎร์ธานี ๑๖ ตุลาคม ๕๔

เขียน 16 Oct 2011 @ 16:06 ()


ความเห็น (0)