อนุทิน 99688 - เทพลีลา

น้ำ เป็นของเหลวที่เปลี่ยนแปลงสถานะได้ตามแค่วัตถุที่จะบรรจุให้มันอยู่ในสถานะใด น้ำเป็นสิ่งที่ให้คุณอนันค์ และเมื่อให้โทษก็มีอย่างมหันต์ คนเราหรือสิ่งมีชีวิตไม่รับประทานอาหาร 3 วัน 7 วัน ก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ แต่เมื่อไรที่เราขาดน้ำเพียง 1 วันอาจตายได้ ดังนั้นเมื่อเรานึกถึงประโยชน์ของมันแล้ว ก็อย่าเพิ่งไปด่าเลยว่าน้ำไม่ดี ไหลหลากมาท่วมบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาเราจนเสียหาย สิ่งที่เราจะช่วยกันคิดว่าน้ำมาจากไหนมากมาย แล้วเราจงมาช่วยกันคิดว่าเราจะทำอย่างไร กับน้ำที่ไหลหลากมาอย่างนี้ นี่คือประเด็นที่เราจะต่อส้กับธรรมชาติ แม้ว่าธรรมชาติอาจจะโหดร้ายกับเรา แต่เราก็ต้องนึกย้อนกลับไปว่าเราเคยทำร้ายทำลายธรรมชาติไว้มากมายแค่ไหน บรรดาเขาหัวโล้นทั้งหลายใครเป็นคนทำ แล้วเราจะโทษใคร? โทษธรรมชาติลงโทษ หรือโทษฝีมือมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว? ต่อไปนี้หากทุกคนคิดได้ขอให้มาช่วยกันป้องกันภัยธรรมชาติ แล้วบ้านเมืองของเราจะอยู่รอดปลอดภัย ขอบคุณที่ทุกคนจะให้ความร่วมมือ โปรดตอบขานับ

เขียน 15 Oct 2011 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)