อนุทิน 99654 - ใบบุญ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

 • ไปเยี่ยมบ้านน้องชายที่น้ำท่วม น้ำท่วมถนน
 • น้องชายนำเรือลากออกมารับ

๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

 • เช้า พาพ่อไปตลาด

๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

 • บ่าย ประชุมพิจารณากองทุนพัฒนาฯและกองทุนชดใช้ทุนฯ

๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

 • เช้า พิจารณาผลงานบุคลากร
 • เที่ยง ประชุมรองคณบดี
 • บ่าย ประชุมติดตามความพร้อมในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ที่สสจ.
 • วันนี้ ได้ข่าวน้ำท่วมบ้านน้องชายที่บ้านพระคือ ขอนแก่น แล้ว

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 • ปีนี้ เริ่มปีงบประมาณด้วยวันหยุดราชการ

๒๙ กันยายน ๒๕๕๔

 • เช้า - บ่าย สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

 • เช้า ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

 • บ่ายประชุมอนุกรรมการงบประมาณของคณะฯ
เขียน 15 Oct 2011 @ 10:01 ()


ความเห็น (0)