อนุทิน #99645

---------------------** ทุกครั้งที่ผลของงานออกมาไม่เป็นไปตามใจเรา.....นั้นหมายถึงว่าเราใส่ความตั้งใจลงไปน้อย หรือเพราะเราคาดหวังผที่จะได้รับมากเกินไป .................................................เพราะเราเป็นมนุษย์ ห รื อ
เขียน:

ความเห็น (0)