อนุทิน 99644 - แค่ปีกยุง

แค่ปีกยุง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

‎—————————-** มีผู้คนมากมายที่เรารักเราชอบ และอีกมากมายที่เราไม่รักไม่ชอบ ด้วยรูปแบบพฤติกรรมที่เขาแสดงออก (คนที่รู้และกระทำน้อยเราจึงเรียกแทนตัวเขาว่าเป็นเด็ก) เด็กก็คือเด็ก อาจรู้น้อยกว่าเรา ทำน้อยกว่าเรา แต่ถ้าเราไม่บอกไม่เตือนไม่กล่าว ไม่ช่วย แล้วใครจะช่วย มีปากเถียงบ้าง เคืองบ้าง นั้นแปลว่าเรากำลังแสดง ค ว า ม รั ก และความ ช่ ว ย เ ห ลื อ ต่อกัน ———————————————————แล้วฉันล่ะโตพอรึยัง ที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้….

เขียน 14 Oct 2011 @ 23:52 ()


ความเห็น (0)