อนุทิน 99612 - กิตติพงศ์ พลเสน

น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พบสัจธรรมอย่างหนึ่งของการพยายามเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อต้องพยายามกั้นน้ำที่ธรรมชาติสร้างมาให้ไหลจากที่สูงไปหาต่ำ

เขียน 14 Oct 2011 @ 15:35 () แก้ไข 14 Oct 2011 @ 16:15, ()


ความเห็น (0)