อนุทิน 99606 - กิตติพงศ์ พลเสน

ขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่อยู่ริมเจ้าพระยาที่ยอมให้กั้นน้ำไม่ให้ท่วมเข้าในพื้นที่ชั้นใน…ขอบพระคุณจริงๆ ครับ

เขียน 14 Oct 2011 @ 11:44 () แก้ไข 14 Oct 2011 @ 12:37, ()


ความเห็น (0)