อนุทิน 9960 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

  ติดต่อ

นั่งอ่านหนังสือ Applications of Case Study Research ของ Robert K. Yin เล่มเล็ก ตัวหนังสือก็เล็ก อ่านมาสองรอบ ยังไม่เข้าใจว่าตกลงจะใช้ mixed methods methodology ในกรณีของ case study research สามารถนำข้อมูลทั้งสองวิธีมาวิเคราะห์ร่วมกันได้หรือไม่ หรือแยกวิเคราะห์คนละส่วน แล้วมาสรุปตอนท้าย ต้องหางานวิจัยจาก database มาอ่านเพิ่มเติมแล้ว อย่าลืมล่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)