อนุทิน #99593

วันนี้ได้มาพักที่ศูนย์พัฒนาภูพานท่านวัชรพงษ์ต้อนรับเป็นอย่างดี. เป็นความเคยชินแล้วหละที่ต้องพักอยู่ญาติในห้องเดียวกัน
เขียน:

ความเห็น (0)