อนุทิน 99593 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

วันนี้ได้มาพักที่ศูนย์พัฒนาภูพานท่านวัชรพงษ์ต้อนรับเป็นอย่างดี. เป็นความเคยชินแล้วหละที่ต้องพักอยู่ญาติในห้องเดียวกัน

เขียน 13 Oct 2011 @ 23:19 ()


ความเห็น (0)