อนุทิน 99579 - กิตติพงศ์ พลเสน

ถ้าเป็นไปได้อยากให้รายละเอียดข่าวชัดเจน เช่นพื้นที่ที่ต้องอพยพอยู่ในพื้นที่ตำบลใดหมู่ใดขอบเขตขนาดไหน เพราะค่อนข้างสับสน แต่เข้าใจคนทำงานครับ

เขียน 13 Oct 2011 @ 20:15 () แก้ไข 13 Oct 2011 @ 20:28, ()


ความเห็น (0)