อนุทิน 9957 - มัทนา

มัทนา

Building Socialism in the 21st Century

"true socialism = profound democracy"

  • เราถูกสอนมาแต่เล็กให้มอง Socialism เหมือนกับคอมมิวนิสต์แบบจีน หรือ รัสเซีย
  • ถูกสอนให้มองว่า Socialism คือ Dictatorship

พอได้มาทำความรู้จักกับมันมากขึ้น...เอ...มันไม่ใช่นี่นา

สิ่งที่ Lebowitz พูดวันนี้ Socialism คือเครื่องมือที่ทำให้ ประชนชนแต่ละคนมีเสรีภาพมากพอที่จะพัฒนาตัวเองตามที่ตัวเองต้องการ

เค้าพูดให้คิดว่า ในสังคมนิยมนั้นทุกคนทำงานเพื่อจุดหมายของตนเองและ สังคมที่ตัวเองรู้สึกมีส่วนร่วมรู้สีกถึงความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของความสัมพันธ์ของคนในสังคม

ในโลกทุนนิยมนั้น ความก้าวหน้าในสังคมถูกผลักดันด้วยการ "compete"

ในโลกสังคมนิยม ความก้าวหน้าในสังคมถูกผลักดันด้วยการ "coorperate"

เค้าพูดให้คิดว่า ในโลกทุนนิยมนั้น มีคนจำนวมมากที่ทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายของคนอื่น ไม่ใช่ของตนเองหรือสังคมส่วนรวม...ยอมทำงานให้คนอื่นรวยขึ้น
ทำงานที่ไม่มีความหมายตรงใจแต่ต้องทำเพราะคิดว่าจะได้มีเงินไปทำอย่างอื่นที่มีความหมายกับตน

ทำไมต้องเป็นอย่างนั้น?

เขียน 06 Jun 2008 @ 09:25 () แก้ไข 06 Jun 2008 @ 09:54, ()


ความเห็น (0)