อนุทิน 9955 - มัทนา

มัทนา

หนังสือที่ได้มาจาก book fair วันนี้

  1. Contesting Illness: Processes and Practices อ่านสารบัญเห็นบทแรกชื่อ Power & Illness บทที่ 2 ชื่อ Claiming a Disability Benefit as Contesting Social Citizenship ปุ๊บก็ซื้อเลย
  2. Using Knowledge and Evidence in Health Care: Multidisciplinary Perspectives (อ่านไป 2 บทแล้ว ชอบเล่มนี้มากๆ ทำให้เห็นว่าการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับ evidence เท่านั้น เพราะฉะนั้นทำวิจัยอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ถึงประชาชนจริงๆ)
  3. Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate

เล่มที่ 3 เป็นของสำนักพิมพ์เพนกวิน อยากได้หนังสือของเพนกวินอีกหลายเล่มมาก แต่ต้องบอกตัวเองว่าถ้าไม่อ่านภายในเร็วๆนี้อย่าซื้อ เยอะแล้ว เยอะแล้ว : P

 

เขียน 06 Jun 2008 @ 09:09 () แก้ไข 06 Jun 2008 @ 09:14, ()


ความเห็น (0)