อนุทิน 99475 - ณัชชา ลิ้มธนาคม

วันนี้ นั่งดูข่าวเรื่องน้ำท่วม แล้วนักข่าวเตือนเรื่องการใช้เส้นทางขับรถ ทำให้คิดว่า เราควรจะมีการพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่า จุดใดที่รถเล็กผ่านไม่ได้ หรือ จุดใดไม่ควรขับรถผ่าน ซึ่งทำให้เราสามารถเตรียมตัวการเดินทางได้

เขียน 12 Oct 2011 @ 23:12 ()


ความเห็น (0)