อนุทิน 99414 - กิตติพงศ์ พลเสน

รัฐบาลน่าจะมีระบบ SMS เตือนภัยจากส่วนกลางในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังมากๆ แหล่งข่าวที่เดียว เพื่อกันความสับสน

เขียน 12 Oct 2011 @ 15:22 () แก้ไข 12 Oct 2011 @ 16:35, ()


ความเห็น (0)