อนุทิน 99380 - กิตติพงศ์ พลเสน

น่าจะมีระบบ SMS เตือนภัยในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด แหล่งข่าวแหล่งเดียว เพื่อกันความสับสน

เขียน 12 Oct 2011 @ 11:34 () แก้ไข 12 Oct 2011 @ 11:48, ()


ความเห็น (0)