อนุทิน 99334 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

วันนี้ที่๑๒ ตุลาคม๕๔ เป็นวันที่พระท่านปวารณาออกจากพรรษา คือการบอกต่อกันว่า ต่อแต่นี้ไปหากมีการกระทำสิ่งหนึ่ง ประการใดอันเป็นการไม่เหมาะสม ขอท่านจงติเตือนข้าพเจ้าด้วย นี้คือสัจจะที่พระให้ต่อกัน ในวันนี้

เขียน 12 Oct 2011 @ 03:57 ()


ความเห็น (0)