อนุทิน 99334 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

วันนี้ที่๑๒ ตุลาคม๕๔ เป็นวันที่พระท่านปวารณาออกจากพรรษา คือการบอกต่อกันว่า ต่อแต่นี้ไปหากมีการกระทำสิ่งหนึ่ง ประการใดอันเป็นการไม่เหมาะสม ขอท่านจงติเตือนข้าพเจ้าด้วย นี้คือสัจจะที่พระให้ต่อกัน ในวันนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)