อนุทิน 99305 - กิตติพงศ์ พลเสน

ในยามนี้ ต้องอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจ ใจเย็นๆ ร่วมด้วยช่วยกัน ยิ่งใจร้อนยิ่งทำใ้ห้สถานการณ์แย่ลง

เขียน 11 Oct 2011 @ 19:40 () แก้ไข 11 Oct 2011 @ 20:25, ()


ความเห็น (0)