อนุทิน 99300 - ปิญากรณ์

ปิญากรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อ28 -29 กันยายน 54 ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรุ้ความคิดเห็นการป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก คางทุม อีสุกอีใสในศูนย์เด็กเล็กด้วยความอนุเคราะห์ของกองทุนสุขภาพตำบล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันโรค การจัดการเมือมีการระบาดของเชื่อเหล่านี้ได้เห็นภาพดีๆคือการมีส่วนร่วมของครู ผุ้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ที่ยอดเยี่ยมคืออสม.ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ เรามีแผนร่วมกันคือจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่มุ่งสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดเชื้อ ความรู้ที่ได้คือการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องคือครู ผุ้ปกครองร่วมมือในการดูแลเด็กเน้นกิจกรรมป้องกันคือการล้างมือ การทำความสะอาดศูนย์เด็กสมำเสมอโดยมีตารางปฏิบัติงาน มีสมุดตรวจสุขภาพเด็กประจำวันของครู ผลิตสื่อการสอนเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจให้กับผู้ปกครองเด็ก แผนต่อนเนื่องต่อไปเราจะระดมทุนเพื่อทำรั้วกั้นศูนย์เด็กให้ถาวรมากยิ่งขึ้น ระดับความรู้ของครูผุ้ดูแล เพิ่มขึ้นกว่าก่อนทำโครงการ อีก1เดือนเราคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เเละกรรมการกองทุนจะร่วมกันตรวจเยี่ยมเพื่อประกวดตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดเชื้อ

เขียน 11 Oct 2011 @ 17:24 ()


ความเห็น (0)