อนุทิน 99291 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ตัวเมืองพิษณุโลกน้ำไม่ท่วมแล้ว เห็นได้จากระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลง คาดคะเนจากสายตา ประมาณ 30-50 เซ็นติเมตร ทางกองทัพภาคที่ 3 เข้าไปดำเนินการรื้อกระสอบทรายที่กั้นน้ำน่านออก นำขึ้นรถยีเอ็มซี มุ่งหน้าเข้า กทม. แล้ว แต่น่าเห็นใจที่สุดก็เป็น อำเภอบางระกำ น้ำยังท่วมอยู่ นิสิตสาขาคอมฯธุรกิจ เป็นลูกชาวนาแถวนั้น เล่าให้ฟังว่า หมดปัญญาที่จะทำนาในปีนี้แล้ว ต้องรอปีหน้า คิดต่อว่าจะเอาอะไรกิน แต่มาคิดบวกอีกว่า พวกเขาต้องอยู่ไ้ด้โดยไม่อด แน่นอน เพราะคนบางระกำ ชินซะแล้ว

เขียน 11 Oct 2011 @ 12:38 ()


ความเห็น (0)