อนุทิน 99273 - กิตติพงศ์ พลเสน

น้ำบริเวณถนนเชียงราก - ธรรมศาสตร์ ยาวประมาณ 50 เมตร ห่างจากประตูธรรมศาสตร์ ด้านเชียงรากประมาณ 50 เมตร 08:03 น. http://t.co/M6W8TaNt

เขียน 11 Oct 2011 @ 09:38 () แก้ไข 11 Oct 2011 @ 09:57, ()


ความเห็น (0)