อนุทิน 99265 - พัดศรีเรือง

RT @toumeetyou: น้ำจากเขื่อนป่าสักจะระบายมาเยอะ มาทางคลองรพีพัฒน์ เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อทั้ง4เขค(โซนต/อ) - ผู้ว่า กทม. #ch9

เขียน 11 Oct 2011 @ 08:30 () แก้ไข 11 Oct 2011 @ 09:04, ()


ความเห็น (0)