อนุทิน 99225 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE #126

กำหนดส่ง "บันทึกการฝึกสอนประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2554"

นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. รุ่น 14 ทุกคน

เตรียมส่งบันทึกฯ  1 เล่ม ที่โต๊ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554

โดยต้องมีสิ่งที่ต้องทำเพิ่ม คือ รูปแบบปก, หน้ารับรองฯ, คำนำ และสารบัญ

ซึ่งแบบฟอร์มนี้ ครูจะแจ้งไปให้ตัวแทนห้อง (สุภาลักษณ์) นำแจ้งที่ facebook อีกทีครับ

เขียน 10 Oct 2011 @ 23:56 () แก้ไข 10 Oct 2011 @ 23:58, ()


ความเห็น (0)