อนุทิน 99216 - พัดศรีเรือง

RT @Sapatvthai: วันที่ 11ตุลาคม เวลา 10.00 น.ประชุมเตรียมการอพยพชาวบ้าน ที่ อ.บางคล้าเพราะชาวบ้านไม่รู้ ข้อมูล(ข่าวจากนายไตรภพ จนท.รภ.ฉะเชิง

เขียน 10 Oct 2011 @ 22:06 () แก้ไข 10 Oct 2011 @ 22:44, ()


ความเห็น (0)