อนุทิน 99135 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๗๖. ถอดบทเรียนเสริมสร้างพลัง 'ชุมชนปฏิบัติการเชิงสังคมออนไลน์พัฒนาชุมชนหนองบัว'

วันนี้ ผมและทีมมหิดลที่ทำงานเชิงพื้นที่กับชุมชนสุขภาพและประเด็นต่างๆเพื่อสุขภาวะของพื้นที่ จะนั่งคุยทำงานความคิดกัน ๓ เรื่อง เพื่อยกระดับการทำงานเชิงเครือข่ายกับ gotoknow.org โดยจะลองวิเคราะห์ดึง intervention เรื่องชุมชนปฏิบัติที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วออกมาจัดการความรู้ เพื่อเคลื่อนไหวทางเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดยใช้อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์เป็นกรณีศึกษา ทำและวิจัยปฏิบัติการ ให้ได้บทเรียนและแนวปฏิบัติที่ขยายผลได้สักชุดหนึ่ง เราจะหารือกันเบื้องต้น ๓ เรื่อง คือ การจัดองค์ประกอบทีมและเครือข่าย CoP, การเชื่อมโยงกับทุนประสบการณ์ที่เครือข่ายมีอยู่เพื่อลองเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการกันดูถึงวิธีบูรณาการมิติการทำงาน รวมไปจนถึงการบูรณาการเชิงพื้นที่ของโครงการปฏิบัติการสร้างสุขภาพกับอื่นๆในที่เดียวกัน,การเตรียมจัดเวทีถอดบทเรียนโรงเรียนขนาดเล็กของเครือข่ายเรา เพื่ออาจจะได้กรอบและตั้งโจทย์ที่ดีที่ให้เด็กและการปฏิรูปโรงเรียน-ชุมชน เป็นแกนขับเคลื่อนเชิงพื้นที่   

เขียน 10 Oct 2011 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)