อนุทิน 99109 - กิตติพงศ์ พลเสน

น้ำท่วมครั้งนี้ social network มีบทบาทในการติดตามสถานการณ์ได้มากทีเดียว ถึงเวลาที่ต้องใช้สื่อนี้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

เขียน 09 Oct 2011 @ 21:23 () แก้ไข 09 Oct 2011 @ 22:20, ()


ความเห็น (0)