อนุทิน 99105 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • สุดท้ายชีวิตก็นำอะไรติดตัวไปไม่ได้ ทรัพย์สินที่ยิ่งสร้างก็ยิ่งทุกข์เมื่อสูญเสีย
  • คิดถึงศิษย์ตถาคต "มีบาตรบริหารท้อง  มีจีวรบริหารกาย" ย่ำไปทุกทิศ
    เพื่อเผยแผ่สัจธรรม  ชีวิตช่างเบาสบายเสียนี่กระไร ?
  เขียน:  

ความเห็น (0)