อนุทิน 99041 - ครูนิศากร

  ติดต่อ

ศึกษา ชุมชน ควรลงไปช่วยนะ การสร้างความเข้าใจ ในแนวทางธรรมะ วิถีทางประชาธปไตย ด้วย นักเรียนสร้างจิตสาธารณะ จิตอาสา ตั้งแต่เด็ก น่าทำ research มาก ที่น่าสนใจ
  เขียน:  

ความเห็น (0)