อนุทิน 99041 - ครูนิศากร

ศึกษา ชุมชน ควรลงไปช่วยนะ การสร้างความเข้าใจ ในแนวทางธรรมะ วิถีทางประชาธปไตย ด้วย นักเรียนสร้างจิตสาธารณะ จิตอาสา ตั้งแต่เด็ก น่าทำ research มาก ที่น่าสนใจ

เขียน 09 Oct 2011 @ 09:25 ()


ความเห็น (0)